ecorina

nieuwe tassen uit oude jassen

maakproces

eindeloos snuffelen tussen (tweedehands)stoffen

combineren en ontwerpen

maken